TIOKT5uxg9ume0mCH8e_PDoa2tdvjBo8AS9Cqpdv__I

Världens mest använda personlighetstest

Gör som 40 000 000 människor, ta ett DISC test
Beställ DISC test nuFrågor om DISC test

Effektiva Team

Skapa team baserat på individers styrkor och naturliga egenskaper

Situationsanpassat ledarskap

Din ledarskapsstil för att optimera varje medarbetares genomförande

Fler affärer

Lär dig att anpassa din personliga säljstil till varje kunds unika köpstil

Vad är en DISC analys?

DISC är ett personlighetstest som  används för att förbättra produktivt, samarbete och kommunikation. Med hjälp av ett DISC test kan individer och grupper identifiera sina beteendemässiga skillnader och tillvara ta varandras styrkor. Forskning visar att beteendemässiga egenskaper kan delas in i fyra personlighetsstilar – Dominant, Influerande, Stabil och Noggrann. Vilken personlighet är du?

Dominant

Röd person lägger tonvikten på Resultat, Utmaning & Noggrannhet

Influerande

Gul person lägger tonvikten på att Påverka andra, Öppenhet & Relationer

Stabil

Grön person lägger tonvikten på Samarbete, Uppriktighet & Pålitlighet

Strukturerad

Blå person lägger tonvikten på Kvalité, Detaljer och Kompetens
DISC hjälper dig att…

Förstå vad som motiverar människor

Bli mer medveten om varför människor gör som de gör

Kommunicera på ett sätt som stärker relationer

Hur gör jag ett DISC test?

Att göra ett DISC-test är enkelt. Allt sker i tre steg…

Steg

E-POST

Vi skickar en länk till din inkorg med ditt personliga DISC test.

Steg

ONLINE

Länken tar dig till vårt webbaserade verktyg där du besvarar 28 frågor på mellan 10-15 minuter.

Steg

RAPPORT

Resultatet sammanställs sedan i en rapport som skickas till din mail i pdf-format.

Gör som över 40 Miljoner människor och
använd DISC för att ta fram sina styrkor

Vilken DISC-analys ska jag välja?

.

Ledare

• Förbättra ledningsgruppens utförande • Utveckla ledarskapet • Öka lönsamheten

POPULÄRAST

Kommunikation

• Upptäcka din DISC-stil • Förstå andras personlighetsstilar • Bygga bättre relationer med dina kollegor

 

.

Säljare

• Förstå din säljstil • Identifiera och förstå kunden köpstil • Anpassa din säljstil till kundens köpstil

Varför ta ett DISC test?

Alla människor har sina individuella behov. Genom att förstå din egen personlighetsstil, och hur den skiljer sig från andra, ger det dig möjlighet att anpassa just ditt tillvägagångssätt i mötet med andra. Med förståelsen från ett DISC-test, kan du avleda ett problem innan du saboterar en relation. Med de här kunskaperna minskas spänningar och konflikter, och trevnad och samarbete ökar! Dina idéer och åsikter kanske inte förändras, men sättet du uttrycker dem gör det.

Bygg team och förbättra produktiviteten

Utveckla effektiva ledare

Bygg en stark säljkår och förbättra kundservicen

Minska stress och personliga konflikter

Förbättra kommunikationen

Minska motstånd till förändring

Uppmärksamma och förstärk olika beteenden

Förbättra rådgivning eller coaching upplevelsen

Hur kommer jag igång?

Kontakta någon av våra DISC-experter för frågor om pris, antal, genomförande m.m. så hjälper vi dig att snabbt komma igång med ditt DISC test

Kontakta oss

CERTIFIERADE EXPERTER

Fiskhamnsgatan 10

414 58 Göteborg