TIOKT5uxg9ume0mCH8e_PDoa2tdvjBo8AS9Cqpdv__I

Frågor & Svar

Om DISC
Vad är en DISC-analys?

 

DISC är ett världsledande personlighetstest som används av över 40 miljoner människor. DISC är ett verktyg som hjälper dig att öka din självkännedom och som samtidigt lär dig förstå mer om andra. När du gör en DISC-analys, svarar du på ett antal frågor som sedan sammanställs i en detaljeradrapport där din personlighet och beteenden beskrivs.

Forskning visar att personliga egenskaper kan delas in i fyra beteendemässiga stereotyper:

 • Dominant – har egenskaper som makt, kontroll och självsäkerhet.
 • Inflytande – har egenskaper som utåtriktad, social och påverkande.
 • Stabil – har egenskaper som reserverad, tålmodig och omtänksam.
 • Samvetsgrann – har egenskaper som noggrann, ifrågasättande och analytisk

DISC är inget prov. Det finns heller ingen personlighet som är bättre än den andra. En DISC-analys hjälper människor att skapa en miljö där individer kan diskutera varandras beteendemässiga olikheter och prioriteringar, och därmed bygga bättre relationer.

 

DISC hjälper dig att

 • Förstå respektive personlighets prioriteringar
 • Skapa en förståelse av dig själv och andra
 • Lära mer om vad som motiverar varje personlighet, och vad som skapar stress och oro
 • Bli mer flexibel och anpassa din personlighet för att förbättra relationer – både personliga och professionella
 • Skapa konstruktiva grupp diskussioner
 • Minimera konflikt och skapa teamkänsla
 • Leda mer effektivt
 • Sälja och service mer effektivt
Vad betyder bokstäverna DISC?

DISC modellen ger ett gemensamt språk för att utforska beteendemässiga skillnader och delas in i fyra primära dimensioner. DISC är en akronym som står för:

 

D – Dominans: Direkta och Beslutsamma

Är viljestarka människor som gillar utmaningar, att vidta åtgärder och att få omedelbara resultat.

 

I – Inflytande: Optimistiska och Utåtriktade

Är människor som gillar att delta i lag, utbyta tankar och idéer, energigivande och underhåller andra.

 

S – Stabila: Sympatiska och Samarbetsvilliga

Hjälpsamma människor som tycker om att arbeta bakom kulisserna, utföra konsekventa handlingar på ett förutsägbart sätt samt är goda lyssnare.

 

C – Samvetsgranna: Bekymrade och Korrekta

Är noggranna människor med fokus på kvalité och som gillar att planera i förväg. Använder systematiska metoder och gillar att kontrollera en gång extra så att allt stämmer.

 

OBS ingen av de olika beteendestilarna är bättre än den andra.

Vem skapade DISC modellen?

 

I tusentals år har människan strävat efter att bättre förstå sig själv, andra och vår mänskliga natur. Personlighetsprofiler har funnits sedan 590 f.Kr, från forntida hebreiska skrifter. Andra mer välkända personlighetsprofilsystem i modern tid är Carl Jungs psykologiska typer (1923), Myers-Briggs Type Indicator (1958), Hartmans färgkod (1987 ) och Kiersey’s Fyra Temperament (1998).

Gemensamt för den moderna tidens forskning i mänskligt beteende är att beteendestilarna delas in i fyra kategorier.

 

William Moulton Marston

Boken ’Emotion of Normal People’ publicerades 1928 av Dr. William Moulton Marston från Columbia University och utgör den teoretiska grunden för DISC modellen. Marston var i huvudsak inte angelägen av att kategorisera människor i olika psykologiska typer; snarare var han fokuserade på att kategorisera beteenden i fyra typer.

Han forskade på att människor skulle bete sig på ett sätt som är förenligt med de krav och förväntningar som ställs från respektive omgivning. Detta innebär att även om en person har egenskaper som är mest naturliga och bekväma för den personen, kommer en persons beteende att variera från en situation till en annan beroende på sammanhanget.

Under 1960-talet, utvecklade Dr John Geier från University of Minnesota ett instrument som kallades Personal Profile System (personlighetsprofilsystem). Han genomförde ytterligare forskning för att förbättra Marston modell och fastställde det DISC klassiska profilmönster som bygger på kombinationer av olika beteendestilar. DISC modellen har sedan dess hjälp över 40 miljoner människor på mer än 20 språk i över 50 år.

 

Anpassad för den nordiska kulturen

Även om Marston utvecklade DISC modellen för att bevisa sin teori att människors beteenden anpassas efter omgivningen, så upphovsrättsskyddade han aldrig DISC personlighetstest. Detta har möjliggjort att DISC modellen är tillgänglig för allmänheten.

Ensize International har därför skapat DISC Pussel som är anpassad för den nordiska kulturen. Det är denna DISC modell som används av disctest.se

 

Vad mäter DISC?

 

DISC mäter personlighet och beteende. Din personlighet uttrycks genom dina beteenden. DISC mäter inte intelligens, värderingar, färdigheter, hälsa. DISC beskriver mänskliga beteenden som används inom en given miljö.

DISC test har utformats för att användas inom specifika miljöer såsom på Arbetsplatsen, i Ledarskapet och inom Försäljning.

Beteende är flexibel – det kan bli coachande. Du kan själv välja om du vill röra dig utanför din komfortzon och anpassa de beteenden som kommer att vara mer effektiva i en viss given situation.

Hur kan DISC bygga bättre relationer på arbetsplatsen?

Här är några tips för att bygga bättre relationer och teambuilding på arbetsplatsen med hjälp av ett DISC test.

Om din medarbetares DISC-personlighet är mer Röd – Dominans

Kommer din relation sannolikt bli bättre om du möter personen genom att:

 • Vara effektiv
 • Vara kortfattad och rakt på sak
 • Betona fördelarna och ta ställning för din åsikt
 • Inte gå in på detaljer om så inte önskas

 

Om din medarbetares DISC-personlighet är mer Gul – Inflytande

Kommer din relation sannolikt bli bättre om du möter personen genom att:

 • Vara stimulerande
 • Vara positiv och optimistisk
 • Visa hur en åtgärd kommer att få positiv uppmärksamhet och godkännande
 • Presentera nya idéer och metoder

 

Om din medarbetares DISC-personlighet är mer Grön – Stabil

Kommer din relation sannolikt bli bättre om du möter personen genom att:

 • Vara uppriktig
 • Tillåta tid för eftertanke
 • Respektera traditioner, rutiner och systematiska metoder
 • Fokusera på att hjälpa gruppen, organisation

 

Om din medarbetares DISC-personlighet är mer Blå – Samvetsgrann

Kommer din relation sannolikt bli bättre om du möter personen genom att:

 • Vara korrekta
 • Ge fakta, logik och bevis
 • Visa att du har gjort din forskning/hemläxa
 • Minimera riskerna och garantera förhållande till nuvarande produktivitet och kvalitet

Kontakta oss